Synod O synodalności

Komunia, Uczestnictwo i Misja

21 maja 2021 roku Papież Franciszek zaskoczył Kościół, ogłaszając, że Synod Biskupów, przełożony z powodu pandemii, zostanie poprzedzony procesem synodalnym, który będzie dotyczył „wysłuchania wszystkich ochrzczonych” w każdej lokalnej diecezji, przed ponownym zgromadzeniem się biskupów w 2023 roku.

17 października Archidiecezja Newark dołączyła do diecezji na całym świecie, odprawiając specjalną Mszę Świętą, rozpoczynającą „Synod 2021-2023; dla Kościoła Synodalnego”, dwuletniego czasu rozpoznawania drogi Kościoła Katolickiego, wsłuchiwania się w głosy parafian i szukania wspólnej drogi.

Podobnie jak inne diecezje na całym świecie, Msza inauguracyjna była pierwszym znaczącym krokiem Archiediecezji w ogólnoświatowym uczestnictwie w „synodzie o synodalności” zainicjowanym przez Papieża Franciszka 10 października.  Następnie, w ramach tej drogi synodalnej, Archidiecezja będzie koordynować sesje dla swoich 212 parafii, przy których Katolicy będą zachęcani do dzielenia się opiniami na temat oczekiwań od obecnego Kościoła.  Sesje będą prowadzone w oparciu o zagadnienia przygotowane dla diecezji na całym świecie, badające oczekiwania współczesnych Katolików.

Papież Franciszek zachęca cały Kościół do refleksji nad tematem decydującym o życiu i misji Kościoła: „Właśnie tej drogi, synodalności, Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia”. W kwietniu Archidicezja zbierze, przeanalizuje i zsyntetyzuje informacje ze wszystkich parafialnych sesji w jeden rapaort, który zostanie przedłożony Konferencji Katolickich Biskupów Stanów Zjednoczonych (USCCB). W podobny sposób diecezje w USA i na całym swiecie, przedstawią swoje lokalne propozycje, które ostatecznie zostaną skonsolidowane w raportach do dyskusji miedzy biskupami świata a Watykanem, aby pomóc Papieżowi Franciszkowi w podejmowaniu decyzji dotyczących postępowania Kościoła w przyszłości.

Podczas homilii wygłoszonej 17 października w Bazylice Katedralnej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Newarku, Kardynał Joseph W. Tobin CSsR wyjaśnił, że „Synod” to globalny proces dyskusji i refleksji nad konkretnymi ważnymi tematami dla Kościoła.  Zastrzegł, że proces synodalny”nie jest serią spotkań”, ale „wysiłkiem otwierającym nas na nieustanne nawracanie serca.”Synod” oswieci wszelkie rany naszego Kościoła i będzie okazją do „zmiany kultury naszego Kościoła na wszystkich poziomach” – powiedział Kardynał. „Synod uznaje, że Lud Boży – ci, którzy zostali wezwani z ciemności do światła na mocy swojego chrztu – są powołani do kroczenia tą samą drogą.  A czasami oznacza to, że zdają sobie również sprawę z tego, że idą w złym kierunku” – powiedział Kardynał Tobin.

Dowiedz się więcej o procesie synodalnym, odwiedzając stronę internetową Synodu Watykańskiego.